وزیر آموزش و پرورش چین اعلام کرد:

راه اندازی ۴۰۰ رشته در حوزه هوش مصنوعی در چین